Tematy kompleksowe na marzec 2019 roku.

Grupa 3 - latków: "Biedroneczki"

Tematy kompleksowe:

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

W miesiącu styczniu uczymy się piosenki pt: "My jesteśmy kotki dwa" oraz wiersza pt:"Życzenia dla babci i dziadka".

===================================================================

Grupa 3 - latków: "Słodkie Niedźwiadki "

Tematy kompleksowe:


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

=======================================================================

Grupa 4 - latków: "Skaczące Żabki"

Tematy kompleksowe:

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze:

========================================================================

Grupa 5 - latków: "Pracowite Pszczółki"

Tematy kompleksowe na marzec :
1. Słoneczne życzenia dla Pań!
2. Poznajemy pracę kucharki.
3. Wiosna zaraz tu przybędzie – kolorowo będzie wszędzie.
4. Poznajemy zwierzęta i ich młode.

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:
1. Uczymy się szacunku dla kobiet, szczególnie dla tych pracujących w naszej placówce. Poznajemy ich pracę.
2. Dostrzegamy użyteczność pracy ludzi z bliskiego otoczenia – poznajemy pracę kucharki. Omawiamy czynności przez nią wykonywane.
3. Rodzice! Zobaczcie z nami jak piękna jest nasza przyroda wiosną. Przywitajcie z nami wiosnę!
4. Poszerzamy zasób swoich wiadomości na temat zwierząt spotykanych w otoczeniu przedszkola oraz ich młodych.

W miesiącu marcu uczymy się piosenek pt: "Stary Donald farmę miał", "Wiosna już nadchodzi" oraz wiersza pt: "Marzanna" .

Poznajemy obraz graficzny liter: „S,s ; Z,z ; Ł,ł” oraz cyfrę "7" (Ćwiczenia ułatwiające zapamiętanie kształtu i zapisu).
Do tej pory poznaliśmy litry: "O,o ; A,a ; I,i ; E,e ; U,u ; Y,y ; M,m ;P,p ; B,b ; L,l ; D,d" ; „F,f ; T,t ; W,w” oraz cfry: 1,2,3,4,5,6.Przedszkolowo.pl logo