Tematy kompleksowe na luty 2019 roku.

Grupa 3 - latków: "Biedroneczki"

Tematy kompleksowe:
1. W świecie baśni.
2. Dokarmiamy ptaki.
3. Zabawy na śniegu.
4. Tak nam miło leci czas.
5. Kochamy babcię i dziadka.

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:
-wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem;
-przygotowywanie do życia w grupie społecznej przez nabywanie umiejętności formułowania wypowiedzi poprawnych gramatycznie oraz przestrzegania reguł zabawy;
-zwracanie uwagi na przestrzeganie reguł oraz zasad dotyczących bezpieczeństwa.
-ćwiczenia pionizujące język, wzmacniające mięśnie języka, warg i policzków, usprawnianie narządów artykulacyjnych przez powtarzanie wyrażeń onomatopeicznych;
-rozwijanie precyzji oraz umiejętności tworzenia własnych kompozycji na planie koła,
-uświadomienie ważnej roli dziadków w życiu dzieci, budzenie szacunku i przywiązania do członków rodziny;
-rozpoznawanie i nazywanie: wróbla, gołębia, sikory i wrony, różnicowanie wielkości: duży – mały, grupowanie elementów według wielkości;
-doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie;
-rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków w zimie;

W miesiącu styczniu uczymy się piosenki pt: "My jesteśmy kotki dwa" oraz wiersza pt:"Życzenia dla babci i dziadka".

===================================================================

Grupa 3 - latków: "Słodkie Niedźwiadki "

Tematy kompleksowe:


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

=======================================================================

Grupa 4 - latków: "Skaczące Żabki"

Tematy kompleksowe:

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze:

========================================================================

Grupa 5 - latków: "Pracowite Pszczółki"

Tematy kompleksowe na luty :

1. „To jest mały Eskimosek…”
2. „Zapraszamy do Poleczki” – bale karnawałowe!
3. Czy do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy?
4. Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się i patrzę!

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

1. Poznajemy życie ludzi w innych krajach i obszarach klimatycznych (sposób ubierania się, żywienia, zajęcia Eskimosów).
2. Poszerzenie wiadomości na temat karnawału i balów karnawałowych.
3. Dostrzegamy użyteczność pracy ludzi z bliskiego otoczenia - sprzedawcy.
4. Rozbudzamy u dzieci zainteresowania sztuką teatralną i grą aktorską oraz tworzymy warunki do podejmowania przez dzieci zabaw teatralnych.

W miesiącu styczniu uczymy się piosenki pt: "Idziemy na zakupy" oraz wiersza pt: "Eskimosek" .

Poznajemy obraz graficzny liter: „F,f ; T,t ; W,w” oraz cyfrę "5,6" (Ćwiczenia ułatwiające zapamiętanie kształtu i zapisu).
Do tej pory poznaliśmy litry: "O,o ; A,a ; I,i ; E,e ; U,u ; Y,y ; M,m ;P,p ; B,b ; L,l ; D,d" oraz cfry: 1,2,3,4.Przedszkolowo.pl logo