Tematy kompleksowe na kwiecień 2019 roku.

Grupa 3 - latków: "Biedroneczki"

Tematy kompleksowe:

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

W miesiącu styczniu uczymy się piosenki pt: "My jesteśmy kotki dwa" oraz wiersza pt:"Życzenia dla babci i dziadka".

===================================================================

Grupa 3 - latków: "Słodkie Niedźwiadki "

Tematy kompleksowe:


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

=======================================================================

Grupa 4 - latków: "Skaczące Żabki"

Tematy kompleksowe:

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze:

========================================================================

Grupa 5 - latków: "Pracowite Pszczółki"

Tematy kompleksowe na kwiecień :
1. Czyste powietrze wokół nas. W zdrowym ciele zdrowy duch!
2. Wiosna jest piękna!
3. Przyjdzie do nas Wielkanoc…
4. Ziemia nasz wspólny dom!

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:
1. Chronimy sie przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. Kształtujemy prawidłowe prozdrowotne zachowania. Uczymy się dbać o zdrowie swoje i innych.
2. Jesteśmy wrażliwi na piękno przyrody wiosną. Szanujemy przyrodę - nie niszczymy jej.
3. Poznajemy tradycje związane z obchodzeniem Świąt Wielkanocnych. Obchodzimy je i przygotowujemy wspólnie z rodziną!
4. Czynnie uczestniczymy w porządkowaniu swojej okolicy z okazji Dni Ziemi.

W miesiącu marcu uczymy się piosenek pt: "Zielony Dinek", "Pisanki" oraz wiersza pt: "O co prosi las?" .

Poznajemy obraz graficzny liter: "C,c" ; "J,j" ; "N,n" oraz cyfrę "8" (Ćwiczenia ułatwiające zapamiętanie kształtu i zapisu).
Do tej pory poznaliśmy litry: O,o ; A,a ; I,i ; E,e ; U,u ; Y,y ; M,m ; P,p ; B,b ; L,l ; D,d" ; F,f ; T,t ; W,w ; S,s ; Z,z ; Ł,ł oraz cfry: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.Przedszkolowo.pl logo