Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

II edycja międzynarodowego projektu czytelniczego „Magiczna moc bajek” .Nasza placówka realizuje międzynarodowy projekt czytelniczy „Magiczna moc bajek” czyli Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni.

Projekt jest odpowiedzią na realizację kierunku polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2020/2021 tj. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych oraz założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

„Dawno, dawno temu, za siedmioma górami za siedmioma lasami...” - zapewne wszyscy pamiętamy te słowa, napawające radością i ciekawością, za nimi, bowiem zawsze kryła się fascynująca opowieść.
Niezmiennie wiadomo, iż bajki były od zawsze sposobem na przekazywanie dzieciom wiedzy i zasad moralnych. Wspólne czytanie bajek z dorosłymi wywiera duży wpływ na rozwój małego człowieka. Bajki pomagają dziecku poznawać i nazywać własne emocje oraz podpowiadać sposoby radzenia sobie z nimi. Odpowiednio dobrana literatura dziecięca wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki i zabawy. Mądre książki są też nośnikami ważnych uniwersalnych wartości moralnych. Potrzeba kontaktu z książką nie powstaje u dziecka spontanicznie, stąd musi ją wzbudzić nauczyciel lub rodzic w procesie wychowania. Dlatego jednym z zadań przedszkola jest m.in. rozbudzenie zainteresowań czytelniczych. Poprzez utożsamienie się z bohaterem, dzieci są w stanie przepracować różne, trudne dla siebie sytuacje, poradzić sobie z przykrymi emocjami. Nabywają nowych umiejętności społecznych i emocjonalnych, łatwiej im identyfikować swoje przeżycia. Czytanie uczy odróżniania dobra od zła, dostarcza pozytywnych wzorców, wpływa na rozwój uczuć i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów.
„Czym chleb dla ciała tym, baśń dla duszy” - tymi słowami można podsumować rolę baśni w wychowaniu dziecka. Dzięki czytaniu odpowiedniej literatury dziecko staje się lepsze, bogatsze wewnętrznie, pragnie, aby zawsze tryumfowało dobro i sprawiedliwość. Dzięki bajkom i baśniom dziecko zaspokaja swoje potrzeby psychiczne – poczucie, że jest kochane, akceptowane i bezpieczne. Bajki i baśnie dają mu wsparcie, poczucie siły i nadzieję.
Organizatorem Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna moc bajek” jest Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle.

Założenia Projektu:
1.Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

2. Cele szczegółowe :
• Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.
• Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
• Przekazywanie za pośrednictwem Literatury wartości moralnych.
• Uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną.
• Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).
• Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.
• Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.
• Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych.
• Przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy.
• Uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.
• Popularyzowanie wśród dzieci animacji jako sztuki oraz tzw. dobrych dobranocek z morałem.
• Współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.
3. Termin realizacji : Projekt będzie realizowany w terminie: październik 2020 - maj 2021.

Nasze przedszkole będzie zachęcać dzieci do aktywnego badania i odkrywania rzeczywistości, swoich możliwości, do doświadczania i przeżywania, do utożsamiania się z innymi i z ich problemami .

Komunikat 2020-09-30, 23:08 | autor: Lucyna Domagała
Przedszkolowo.pl logo