Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała"

To już po raz trzeci nasze przedszkole bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała.”
Rok szkolny 2020/2021
Honorowy patronat nad Projektem objęli:Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoGrzegorz Schreiber–Marszałek Województwa ŁódzkiegoGrzegorz Wierzchowski–Łódzki Kurator OświatyJacek Lipiński–Burmistrz Aleksandrowa ŁódzkiegoCentrum Edukacyjne Bliżej PrzedszkolaTelewizja Aleksandrowski KurierAutorem i koordynatorem Projektu jest Ludmiła Fabiszewska –nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim
Cele:
•kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
•rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi,
•poznanie historii, tradycji, architektury, przyrodyswojego regionu(dostrzeganie piękna ojczystego miejsca)
•budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem –rodzina, przedszkole,miejscowość,
•przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych (z kraju i swojego regionu),
•uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
•poznanie legend i baśni polskich,
•dostrzeganie piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej naukii kultury,
•okazywanie szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia; poprawne, pozytywnie nacechowane relacje z drugim człowiekiem,
•kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw-znajomościswojej wartościjako człowieka i jako jednostka"wiem kim jestem",
•kształtowanie umiejętności opanowania i przezwyciężania złości i agresji,
•rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi,poszanowania dla ludzkich wyborów,kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy innym.
Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i 5 kierunkiem polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2020/2021
Komunikat 2020-09-17, 21:34 | autor: Agata Góral
Przedszkolowo.pl logo