Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

"Czyste powietrze wokół nas"

D r o d z y R o d z i c e !

Od poniedziałku (w grupie „Starszaków”) rozpoczyna się realizacja Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej pt. „Czyste powietrze wokół nas”.

Program opracowany został przez Państwową Inspekcję Sanitarną i objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Jego głównym założeniem jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

Program składał się będzie z pięciu zajęć warsztatowych:
1. Wycieczka.
Cel: Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
2. Co i dlaczego dymi?
Cel: Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, w tym dymu papierosowego.
3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
Cel: Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
Cel: Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
5. Jak unikać dymu papierosowego?
Cel: Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

W wychowaniu zdrowotnym dziecka, program ten stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania prozdrowotne przyniosą wymierne efekty w zakresie kształtowania prawidłowych zachowań prozdrowotnych dzieci.Komunikat 2019-03-31, 19:53 | autor: Elżbieta Ptaszek
Przedszkolowo.pl logo