Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

ZAPROSZENIE NA KONKURS RECYTATORSKI !

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w Przedszkolnym Konkursie Recytatorskim zorganizowanym pod hasłem:

„ODKRYWAMY ŚWIAT POEZJI…”

Cel konkursu:

• Popularyzacja poezji wśród dzieci i dorosłych.
• Uwrażliwienie na piękno literatury polskiej.
• Prezentacja umiejętności recytatorskich dzieci.

Regulamin:

• Zgłoszenia do udziału w konkursie można dokonać u wychowawców grup, do: 8.03.2019 roku.
• Konkurs odbędzie się w naszym przedszkolu dnia: 20.03.2019 roku.
• Uczestnik przygotowuje do prezentacji wybrany wiersz z literatury dziecięcej.
• Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie wiekowe ( I - dzieci młodsze, II - dzieci starsze ).

Kryteria oceny:

Komisja Konkursowa dokona oceny według następujących kryteriów:
• Pamięciowe opanowanie tekstu.
• Interpretacja wiersza.
• Ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój ).
• Za udział w konkursie wszyscy uczestnicy otrzymają upominki.
• Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

SERDECZNIE ZAPROSZAMY !


Konkurs realizowany będzie w ramach Rocznego Planu Pracy Przedszkola na rok szkolny 2018/2019, zatytułowanego: ”Mam dużo do powiedzenia i lubię mówić to, co ważne!”

Komunikat 2019-02-27, 19:25 | autor: Elżbieta Ptaszek
Przedszkolowo.pl logo