Kadra Pedagogiczna

Rok Szkolny 2020/21

Dyrektor ZSG w Proszówkach:
mgr inż. Mirosław Żelichowski

Wicedyrektor ZSG :
mgr Marta Orłowska

Nauczyciele:
mgr Agata Góral
mgr Edyta Rząca
mgr Małgorzata Czekaj
mgr Lucyna Domagała
mgr Elżbieta Ptaszek
Ilona Wałkowska

Pomoc nauczyciela:
Marta Dudek

Administracja:
Monika Stępień - intendent

Obsługa:
Krystyna Krajewska - kucharka
Anna Kaźmirek – pomoc kuchenna
Marta Sekman - woźna
Grażyna Dobranowska - woźna

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok Szkolny 2019/20

Dyrektor ZSG w Proszówkach:
mgr inż. Mirosław Żelichowski

Wicedyrektor ZSG :
mgr Marta Orłowska

Nauczyciele:
mgr Agata Góral
mgr Edyta Rząca
mgr Małgorzata Czekaj
mgr Lucyna Domagała
mgr Elżbieta Ptaszek
mgr Marta Wymazała

Pomoc nauczyciela:
Marta Dudek

Administracja:
Monika Stępień - intendent

Obsługa:
Krystyna Krajewska - kucharka
Aneta Warchołek – pomoc kuchenna
Marta Sekman - woźna
Grażyna Dobranowska - woźna

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok Szkolny 2018/19

Dyrektor ZSG w Proszówkach:
mgr inż. Mirosław Żelichowski

Wicedyrektor ZSG :
mgr Dariusz Samek

Nauczyciele:
mgr Agata Góral
mgr Edyta Rząca
mgr Małgorzata Czekaj
mgr Lucyna Domagała
mgr Elżbieta Ptaszek
mgr Agnieszka Duda / Marta Wymazała

Pomoc nauczyciela:
Marta Dudek

Administracja:
Monika Stępień - intendent

Obsługa:
Krystyna Krajewska - kucharka
Aneta Warchołek – pomoc kuchenna
Marta Sekman - woźna
Grażyna Dobranowska - woźna

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok Szkolny 2017/18

Dyrektor ZSG w Proszowkach:
mgr Marata Orłowska

Wicedyrektor ZSG do spraw przedszkola :
mgr Agata Góral

Nauczyciele:
mgr Edyta Rząca
mgr Małgorzata Czekaj
mgr Elżbieta Ptaszek
mgr Lucyna Domagała
mgr Sylwia Chlebek

Administracja:
Monika Stępień - intendent

Obsługa:
Krystyna Krajewska - Małgorzata Michniak
Aneta Warchołek – pomoc kuchenna
Marta Sekman - woźna
Grażyna Dobranowska - woźna

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok Szkolny 2016/17

Dyrektor ZSG:
mgr Marta Orłowska

Wicedyrektor ZSG od spraw przedszkolnych:
mgr Agata Góral

Nauczyciele:
mgr Edyta Rząca
mgr Małgorzata Czekaj
mgr Elżbieta Ptaszek
mgr Lucyna Domagała

Administracja:
Wiesława Jewuła - intendent

Obsługa:
Krystyna Krajewska - kucharka
Danuta Węgrzyn – pomoc kuchenna
Monika Stępień - woźna
Grażyna Dobranowska - woźna

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok Szkolny 2015/16

Wicedyrektor ZSG od spraw przedszkolnych:
mgr Agata Góral

Nauczyciele:
mgr Edyta Rząca
mgr Małgorzata Czekaj
mgr Elżbieta Ptaszek
mgr Lucyna Domagała

Administracja:
Wiesława Jewuła - intendent

Obsługa:
Danuta Węgrzyn – kucharka
Aneta Warchołek – pomoc kuchenna
Monika Stępień - woźna
Grażyna Dobranowska - woźna

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok Szkolny 2014/15

Dyrektor przedszkola
mgr Edyta Rząca

Nauczyciele:
mgr Małgorzata Czekaj
mgr Elżbieta Ptaszek
mgr Agata Góral
mgr Lucyna Domagała

Administracja:
Wiesława Jewuła - intendent

Obsługa:
Krystyna Krajewska – kucharka
Danuta Węgrzyn – pomoc kuchenna
Monika Stępień - woźna
Grażyna Dobranowska - woźna
Przedszkolowo.pl logo