Dzień Aktywności Dziecka w Przedszkolu

ROK SZKOLNY 2020/21

Ramowy rozkład dnia pozostaje ten sam, co w latach ubiegłych, bowiem godziny pracy przedszkola oraz liczba oddziałów nie uległy zmianie.

I część dnia: 6.30- 8.00
Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z Rodzicami. Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne.
Przygotowywanie pomocy do zajęć.

II część dnia: 8.00- 14.00
8.00- 8.30
Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka (pozostałe dzieci zabawy dowolne). Zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych. Czynności higieniczno- porządkowe przed posiłkiem.
Śniadanie ( 8.30 – 9.00 )
9.00 - 10.00
Zajęcia dydaktyczne zorganizowane z całą grupą wspierające rozwój umysłowy, emocjonalno- społeczny, twórczy oraz fizyczny dziecka, zgodnie z założeniami programu wychowania przedszkolnego: „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości”. W grupach młodszych zajęcia te są nieco krótsze, w zależności od zaangażowania w nie dzieci.
10.00 - 11.30
Spacery, wycieczki, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, a w przypadku niepogody zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci oraz zabawy zorganizowane przez nauczyciela. Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczno- porządkowe.
Obiad ( 11.30 – 12.00 )
12.00 -12.20
Regulowany przez nauczyciela odpoczynek dzieci: bajko- terapia, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy wyciszające.
12.00 -14.00
Kontynuowanie działalności wychowawczo- dydaktycznej, własna aktywność dziecka, praca z książką, kończenie prac plastycznych - wykonanie wystawek, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka (wyrównywanie deficytów rozwojowych oraz praca z dzieckiem zdolnym).

III część dnia: 14.00- 16.30
Czynności higieniczno- porządkowe. Zabawa ruchowa.
Podwieczorek ( 14.00 – 14.20 )
14.20 - 16.30
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. W razie niesprzyjających warunków pogodowych zabawy dowolne wynikające z indywidualnych zainteresowań dzieci. Kontynuacja indywidualnego wspomagania i korygowania rozwoju dziecka. Praca z książką. Prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.

======================================================================

ROK SZKOLNY 2019/20

"Ramowy rozkład dnia" jak w roku poprzednim.

======================================================================

ROK SZKOLNY 2018/19

Ponieważ godziny pracy przedszkola nie uległy zmianie, dlatego też "Ramowy rozkład dnia" również pozostaje niezmieniony.

======================================================================

ROK SZKOLNY 2017/18

Ramowy rozkład dnia pozostaje ten sam, co w roku ubiegłym.

I część dnia: 6.30- 8.00
Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne.
Przygotowywanie pomocy do zajęć.

II część dnia: 8.00- 13.00 (Realizacja podstawy programowej)
• Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka (pozostałe dzieci zabawy dowolne).
Zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych.
Czynności higieniczno- porządkowe przed posiłkiem.
Śniadanie ( 8.30 – 9.00 )
9.00 - 10.00
• Zajęcia dydaktyczne zorganizowane z całą grupą wspierające rozwój umysłowy, emocjonalno- społeczny, twórczy oraz fizyczny dziecka. W grupach młodszych zajęcia te są krótsze.
10.00 - 11.30
• Spacery, wycieczki, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, a w przypadku niepogody zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci oraz zabawy zorganizowane przez nauczyciela.
Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczno- porządkowe.
Obiad ( 11.30 – 12.00 )
12.00 - 13.00
• Regulowany przez nauczyciela odpoczynek dzieci: bajko- terapia, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy wyciszające.
Kontynuowanie działalności wychowawczo- dydaktycznej,
własna aktywność dziecka, praca z książką.

III część dnia: 13.00- 16.30
Udział dzieci w zajęciach dodatkowych.
Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka (wyrównywanie deficytów rozwojowych oraz praca z dzieckiem zdolnym).
Czynności higieniczno- porządkowe. Zabawa ruchowa.
Podwieczorek ( 14.00 – 14.30 )
14.30 - 16.30
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. W razie niesprzyjających warunków pogodowych zabawy dowolne wynikające z indywidualnych zainteresowań dzieci.
Prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.

======================================================================

ROK SZKOLNY 2016/17

I część dnia: 6.30- 8.00
Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne.
Przygotowywanie pomocy do zajęć.

II część dnia: 8.00- 13.00 (Realizacja podstawy programowej)
• Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka (pozostałe dzieci zabawy dowolne).
Zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych.
Czynności higieniczno- porządkowe przed posiłkiem.
Śniadanie ( 8.30 – 9.00 )
• Zajęcia dydaktyczne zorganizowane z całą grupą wspierające rozwój umysłowy, emocjonalno- społeczny, twórczy oraz fizyczny dziecka.
• Spacery, wycieczki, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, a w przypadku niepogody zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci oraz zabawy zorganizowane przez nauczyciela.
Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczno- porządkowe.
Obiad ( 11.30 – 12.00 )
• Regulowany przez nauczyciela odpoczynek dzieci: bajko- terapia, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy wyciszające.
Kontynuowanie działalności wychowawczo- dydaktycznej,
własna aktywność dziecka, praca z książką.

III część dnia: 13.00- 16.30
Udział dzieci w zajęciach dodatkowych.
Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka (wyrównywanie deficytów rozwojowych oraz praca z dzieckiem zdolnym).
Czynności higieniczno- porządkowe. Zabawa ruchowa.
Podwieczorek ( 14.00 – 14.30 )
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. W razie niesprzyjających warunków pogodowych zabawy dowolne wynikające z indywidualnych zainteresowań dzieci.
Prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.

======================================================================

ROK SZKOLNY 2015/16

GRUPA I - STARSZAKI (5 - LATKI)

8.00- 8.30
Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, gry i zabawy stolikowe, przygotowanie pomocy do zajęć.
Czynności higieniczno- porządkowe oraz ćwiczenia poranne.
8.30- 9.00
Śniadanie
9.00- 10.00
Zajęcia dydaktyczne zorganizowane z całą grupą wspierające rozwój umysłowy, emocjonalno- społeczny, twórczy oraz fizyczny dziecka zgodnie z założeniami programu wychowania przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka".
10.00- 11.15
Spacery, wycieczki, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, a w przypadku niepogody zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci oraz zabawy inspirowane przez nauczyciela.
11.15- 11.30
Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczno- porządkowe.
11.30- 12.00
Obiad
12.00- 12.20
Regulowany przez nauczyciela odpoczynek dzieci: bajko- terapia, słuchanie muzyki relaksacyjnej, zabawy wyciszające.
12.20- 13.00
Praca z książką, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka (wyrównywanie deficytów rozwojowych oraz praca z dzieckiem zdolnym), aktywność własna dziecka.
13.00- 14.00
Udział dzieci w zajęciach dodatkowych ( zajęcia rytmiczno- muzyczne, angielski, religia, zajęcia z logopedą) .
Utrwalanie materiału. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. W razie niesprzyjających warunków pogodowych zabawy dowolne oraz inspirowane przez nauczyciela i dzieci.
Czynności higieniczno- porządkowe i zabawa ruchowa przed podwieczorkiem.
14.00- 14.20
Podwieczorek.
14.20- 15.00
Zabawy dowolne wynikające z indywidualnych zainteresowań dzieci- w grupach łączonych.

GRUPA II - ŚREDNIAKI (4 - LATKI)

7.00 –7.30 - Schodzenie się dzieci.
7.30 – 8.15 - Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci. Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, badawcze. Oglądanie książek, czasopism, albumów.
8 .15 – 8 .25 - Wspólna zabawa ruchowa lub śpiew z udziałem nauczyciela.
8 .25 – 8 .30 - Zabiegi higieniczne w łazience.
8 .30 – 9 .00 - Śniadanie.
9.00 – 9.40 - Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego. Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności, dostosowanych do możliwości dziecka.
9.40 – 10.20 - Zabawy dowolne, służące realizacji pomysłowości dzieci w sali.
10.20 – 11.20 - Wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze, poznawanie najbliższego otoczenia.
11.20 – 11.30 - Zabiegi higieniczne, czynności organizacyjne, przygotowanie do obiadu.
11.30 – 12.00 - Obiad.
12.00 – 12.30 - Poobiedni relaks, leżakowanie ze słuchaniem muzyki relaksacyjnej lub ulubionych bajek czytanych przez nauczyciela.
12.30 – 13.00 - Praca indywidualna lub zespołowa – w zależności od potrzeb i możliwości dzieci: gry i zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe ze śpiewem, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, działalność plastyczna.
13.00 – 13.45 - Zabawy dowolne, służące realizacji pomysłowości dzieci w ogrodzie przedszkolnym.
13.45 – 14.00 - Czynności porządkowe i higieniczne.
14.00 – 14.30 - Podwieczorek.
14.30 – 15.15 - Wspólne i indywidualne formy pracy. Różnorodne działania rozwijające umiejętności posiadane przez dziecko lub działania wspomagające w ich osiąganiu.
15.15 – 16.00 -Zabawy swobodne w sali według zainteresowań dzieci.
Zabawy dowolne w ogrodzie; w razie niepogody – aktywność własna dzieci w sali. Rozchodzenie się dzieci.

GRUPA III - MALUCHY (3 - LATKI)

7.00- 8.00
Schodzenie się dzieci.
Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci.
Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, badawcze.
Oglądania książeczek, czasopism, albumów.
8.00- 8.20
Wspólna zabawa ruchowa lub ze śpiewem z udziałem nauczyciela.
8.20-8.30
Zabiegi higieniczne w łazience.
8.30- 9.00
Śniadanie.
9.00- 9.20
Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego. Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dostosowanych do możliwości dziecka.
9.20- 10.00
Zabawy dowolne, służące realizacji pomysłowości dzieci w sali.
10.00- 11.20
Wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze, poznawanie najbliższej otoczenia.
11.20-11.30[/color][/b]
Zabiegi higieniczne, czynności organizacyjne, przygotowanie do obiadu.
11.30-12.00
Obiad
12.00-12.30
Odpoczynek poobiedni. Wyciszenie organizmu słuchanie muzyki relaksacyjnej lub ulubionych bajek czytanych przez nauczyciela.
12.30-13.00
Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci: gry
i zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe, konstrukcyjne, badawcze.
13.00-13.45
Zabawy dowolne, służące realizacji pomysłowości dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym.
13.45-14.00
Czynności porządkowe i higieniczne.
14.00-14.30
Podwieczorek
14.30-15.15
Wspólne i indywidualne formy pracy. Różnorodne działania rozwijające umiejętności posiadane przez dziecko lub działania wspomagające w ich osiągnięciu.
15.15-16.00
Zabawy swobodne w sali według zainteresowań dzieci, zabawy w ogrodzie. Rozchodzenie się dzieci.

Przedszkolowo.pl logo